Proces totstandkoming nieuwe pensioenregeling

De huidige cao-afspraken van de Rabobank en de huidige pensioenregeling lopen eind 2022 af. Rabobank heeft samen met vakorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Rabobank-cao per 31 december 2022. En daarbij een voorstel voor een nieuwe pensioenregeling die voorsorteert op het nieuwe pensioenstelsel.

Nu het onderhandelingsresultaat bekend is, is er een periode van 2 weken waarin de leden van vakorganisaties De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance hun stem kunnen uitbrengen. Dit is mogelijk tot 2 mei 2022. Als de leden en daarmee de vakorganisaties akkoord zijn, zullen de cao-partijen een verzoek tot uitvoering van de nieuwe pensioenregeling doen aan Rabobank Pensioenfonds. Wanneer dit verzoek wordt gedaan, is nu nog niet duidelijk.

Rabobank Pensioenfonds gaat vervolgens in het kader van de opdrachtaanvaarding de voorgestelde pensioenregeling beoordelen op de volgende aspecten:

  1. Is de voorgestelde pensioenregeling evenwichtig? Dat houdt in dat er een goede balans is in de pensioenregeling voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.
  2. Is de voorgestelde pensioenregeling uitvoerbaar?

Als Rabobank Pensioenfonds de pensioenregeling als evenwichtig, uitvoerbaar en uitlegbaar heeft beoordeeld, dan verwacht Rabobank Pensioenfonds de opdracht te aanvaarden en de nieuwe pensioenregeling te gaan uitvoeren.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de onderhandelingen, de vervolgstappen en de gevolgen voor de pensioenregeling.

Update 5 mei 2022
De meerderheid van de leden van de vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Rabobank CAO 2023-2024. Omdat de leden van één of meer vakorganisaties hebben ingestemd met het resultaat is er nu definitief een nieuwe cao, inclusief een nieuwe pensioenregeling. Tot het einde van dit jaar wordt er gewerkt aan de implementatie van de nieuwe cao.