Een nieuwe pensioenregeling voor Rabobank-medewerkers

Rabobank en vakorganisaties hebben met inspraak van vakbondsleden een nieuwe cao afgesproken. Onderdeel daarvan is een nieuwe pensioenregeling voor huidige medewerkers van de Rabobank.

De nieuwe pensioenregeling vanaf 31 december 2022
De opzet van de nieuwe regeling is anders dan nu. Het wordt een zogenaamde premieregeling. Dit betekent dat de te verwachten pensioenuitkering niet meer op voorhand bepaald is. In de nieuwe regeling is de premie die werknemer en werkgever maandelijks inleggen, leidend voor de pensioenopbouw. Deze verandering is gestoeld op de landelijke verandering die de komende jaren vanuit de rijksoverheid wordt ingevoerd. Dit gebeurt met het nieuwe pensioenstelsel (Wet toekomst pensioenen).

Antwoorden op vragen
Veel Rabobank-medewerkers hebben vragen gesteld over de nieuwe pensioenregeling. Daarom hebben de Rabobank en vakorganisaties in samenwerking met Rabobank Pensioenfonds een korte reportage gemaakt om de meest gestelde vragen van medewerkers te beantwoorden. Op het HR-portaal van Rabohub is de reportage te bekijken voor medewerkers van Rabobank.

Bekijk de reportage op het HR-portaal

Opgebouwd pensioen blijft gelijk
De afspraken voor de nieuwe pensioenregeling gaan over nieuw op te bouwen pensioen voor huidige medewerkers vanaf 31 december 2022. De opgebouwde aanspraken uit het verleden veranderen niet. Dit geldt zowel voor huidige medewerkers als voor voormalige medewerkers en gepensioneerden. Het is een eerste stap naar het nieuwe pensioenstelstel, maar de afspraken vallen nog niet onder het nieuwe pensioenstelsel.