Onderzoek naar duurzaam beleggen

Afgelopen voorjaar hebben we naar uw mening gevraagd op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen. Er kwam een hoge respons. Ruim 3.300 medewerkers en oud-medewerkers van de Rabobank hebben de moeite genomen om ons te laten weten hoe ze aankijken tegen de duurzame en maatschappelijk verantwoorde bijdrage van Rabobank Pensioenfonds.

Op de vraag of u het op prijs stelt dat het pensioenfonds uw mening vraagt, werd massaal instemmend gereageerd. Ook geeft u aan dat u graag op de hoogte wordt gehouden over de wijze waarop het geld voor uw pensioen wordt belegd.

Daar gaan we de komende periode meer mee aan de slag. Ook worden uw reacties meegenomen in het continue proces om het beleggingsbeleid te monitoren en indien van meerwaarde aan te scherpen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.