Nieuwe pensioenregeling voor medewerkers

Eerder dit jaar heeft Rabobank met vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen een nieuwe Cao afgesproken en een nieuwe pensioenregeling die ingaat per 31 december 2022. Voor de huidige medewerkers van Rabobank en gelieerde ondernemingen, gaat de pensioenregeling er vanaf 31 december 2022 anders uitzien. De voorbereidingen voor de nieuwe pensioenregeling Rabobank Pensioenfonds zijn in volle gang. Het proces om de nieuwe pensioenregeling te beoordelen op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid wordt binnenkort afgerond.

Informatie nieuwe pensioenregeling
November is de maand van de Pensioen3daagse, en tevens de maand waarin actieve deelnemers via hun werkgever én via Rabobank Pensioenfonds verder worden geïnformeerd over de nieuwe regeling. Zo kunnen alle medewerkers van de Rabobank deelnemen aan de talkshow ‘Geld nu/Geld later’ op dinsdag 15 november 2022. Zij kunnen zich inschrijven via onderstaande link

Schrijf u in voor de talkshow

Opgebouwd pensioen blijft gelijk
De afspraken voor de nieuwe pensioenregeling gaan over nieuw op te bouwen pensioen voor huidige medewerkers vanaf 31 december 2022. De opgebouwde aanspraken uit het verleden veranderen niet. Dit geldt zowel voor huidige medewerkers als voor voormalige medewerkers en gepensioneerden. Het is een eerste stap naar het nieuwe pensioenstelstel, maar de afspraken vallen nog niet onder het nieuwe pensioenstelsel.

Wet toekomst pensioenen
De regels over het nieuwe pensioenstelsel worden vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen. Deze wet zou ingaan per 1 januari 2023 maar is uitgesteld naar 1 juli 2023. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen in Nederland voldoen aan deze nieuwe wet.

Het nieuwe pensioenstelsel heeft op dit moment volop aandacht in de media. Op 2 november 2022 was het plenair debat in de Tweede Kamer over de Wet toekomst pensioenen. Nog steeds is niet alles duidelijk en er zijn veel vragen gesteld. Zodra de wijzigingsvoorstellen en het wetsvoorstel vast liggen volgt een stemming in de Tweede Kamer. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer.