Rabobank Pensioenfonds gaat nieuwe pensioenregeling uitvoeren

De afgelopen periode heeft Rabobank Pensioenfonds de nieuwe pensioenregeling, die Rabobank en vakorganisaties eerder dit jaar hebben afgesproken, beoordeeld op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid. Vandaag heeft het bestuur van het pensioenfonds formeel de opdracht voor de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling aanvaard.

Voor deelnemers die actief pensioen opbouwen na 31 december 2022 wijzigt de manier van opbouw van het pensioen. In de nieuwe pensioenregeling wordt een pensioenkapitaal opgebouwd. Het pensioen dat deelnemers tot en met 31 december 2022 hebben opgebouwd verandert hierdoor niet. Dit geldt voor alle deelnemers in het Rabobank Pensioenfonds; zowel actieve deelnemers als gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Eigen bijdrage pensioen
Naast de werkgever draagt ook de deelnemer bij aan het pensioen. De deelnemer legt nu een eigen bijdrage van 3,5% van de pensioengrondslag in. De pensioengrondslag is het gedeelte van je salaris waarover je pensioenkapitaal opbouwt. In de nieuwe regeling kan de deelnemer kiezen tussen een eigen bijdrage van 3,5% of 5,5%. De keuze kan kenbaar gemaakt worden bij de werkgever. Deelnemers die te maken krijgen met deze keuze ontvangen hier persoonlijk bericht over van Rabobank Pensioenfonds.

Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe pensioenregeling leest u bij De pensioenregeling. Ook ontvangen deelnemers de Regie waarin de nieuwe pensioenregeling en andere onderwerpen worden toegelicht. Hierin is ook een artikel opgenomen over de landelijke verandering naar het nieuwe pensioenstelstel (Wet toekomst pensioenen). Momenteel wordt dit onderwerp behandeld in de Tweede Kamer.