Wet toekomst pensioenen aangenomen

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 30 mei 2023 ingestemd met de wet toekomst pensioenen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat daarmee op 1 juli 2023 in. De komende periode gaan Rabobank en vakorganisaties afspraken maken over het aanpassen van de huidige pensioenregeling zodat deze gaat voldoen aan de nieuwe wetgeving. Dit gebeurt in nauwe afstemming met Rabobank Pensioenfonds.

Lees het nieuwsbericht (Rijksoverheid.nl)

Uw mening over risico’s bij het beleggen van pensioengeld
Bij de totstandkoming van een pensioenregeling binnen de nieuwe wetgeving, is de inbreng van deelnemers van belang. De mate waarin u beleggingsrisico wilt en kunt lopen is belangrijk voor het beleggingsbeleid. U ontvangt half juni een vragenlijst over de risico’s die gepaard gaan met beleggen. Wij stellen uw deelname aan het onderzoek erg op prijs.