Per 1 juli stijgt uw pensioen met 2,63%

Wat u gaat merken
De pensioengerechtigden bij het Rabobank Pensioenfonds merken de verhoging vanaf juli 2023 bij hun maandelijkse pensioenuitkering. Van de deelnemers die vóór 2023 pensioenaanspraken hebben opgebouwd en nog niet met pensioen zijn, worden deze pensioenaanspraken ook verhoogd met 2,63%. Vanaf 2023 is er bij Rabobank Pensioenfonds een nieuwe pensioenregeling gestart. Het pensioenkapitaal dat vanaf 2023 in deze nieuwe regeling wordt opgebouwd, beweegt mee met de koers van de beleggingen. Indexatie speelt daarbij geen rol en deze pensioenkapitalen worden niet verhoogd. Lees meer hierover op de pagina over de pensioenregeling.

De verhoging is 2,63%
Hoeveel het Rabobank Pensioenfonds kan indexeren is gebaseerd op wettelijke regels. Ook hoeveel geld wij in kas hebben om de pensioenen uit te kunnen keren in de toekomst, speelt hierbij een rol. In ons huidige beleid staat dat wij kunnen indexeren bij een dekkingsgraad vanaf 110%. Bij het volgen van ons huidige beleid komt de verhoging dit jaar uit op 2,63%.

Nog geen intentie over het invaren uitgesproken door partijen
Er zijn pensioenfondsen die andere regels kunnen volgen. Bij deze fondsen hebben cao partijen de intentie uitgesproken dat bij de overgang naar een regeling die voldoet aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp), oude pensioenrechten worden ingevaren. Door deze intentieverklaring over het invaren, zijn de regels om te mogen indexeren ruimer voor die fondsen. Deze fondsen kunnen al indexeren bij een dekkingsgraad vanaf 105%.

Rabobank en de cao partijen hebben die intentie om in te varen (nog) niet uitgesproken. Het pensioenfonds mag daarom niet ruimer indexeren.

Het is nog niet mogelijk de inhaalindexatie over het jaar 2020 dit jaar te verlenen
In 2020 is besloten dat de gemiste verhoging in dat jaar eenmalig ingehaald wordt zodra onze financiële situatie dat toelaat. Deze inhaalindexatie mag pas (deels) uitgevoerd worden als wij de pensioenen in het huidige jaar volledig kunnen verhogen. Omdat wij uw pensioen in 2023 gedeeltelijk kunnen verhogen, mogen wij op dit moment de inhaalindexatie over 2020 niet toekennen.

Besluit verder toegelicht