Flexioen-regeling

ABN AMRO Pension Services beëindigt de dienstverlening van de Flexioen-regeling.
Onlangs is Rabobank Pensioenfonds door ABN AMRO Pensioenservices (AAPS) geïnformeerd dat zij de dienstverlening rondom de uitvoering van de Flexioen-regeling beëindigen. Hierover lopen nog gesprekken met AAPS, maar het is waarschijnlijk dat vanaf 1juli 2024 de administratie van de Flexioen-regeling door een nieuwe administrateur zal worden uitgevoerd. 

Waarom stopt AAPS met de dienstverlening?
AAPS heroverweegt periodiek de producten die zij voor hun klanten uitvoeren. AAPS heeft ons laten weten dat na een zorgvuldig onderzoek is besloten om de dienstverlening voor de Flexioen-regeling te beëindigen. Dit betekent dat zij in de komende periode de activiteiten gaan afbouwen.

Meer informatie?
Zodra wij meer weten,  informeren wij u daarover. Zie voor meer informatie over de regeling op de website bij Bruto Flexioen of Netto Flexioen.