Terugkoppeling onderzoek risicohouding

Afgelopen zomer hebben alle deelnemers van Rabobank Pensioenfonds de mogelijkheid gekregen om het risicopreferentieonderzoek in te vullen. Montae & Partners heeft dit onderzoek namens het pensioenfonds uitgevoerd. Ruim 14.000 mensen hebben aan het onderzoek deelgenomen. Hartelijk bedankt voor de grote respons op het onderzoek!

De antwoorden zijn anoniem verwerkt
Montae & Partners heeft de antwoorden verwerkt en de resultaten in een rapport opgenomen dat met het pensioenfonds is gedeeld. De verkregen informatie is strikt vertrouwelijk en er zijn geen individuele antwoorden gedeeld met Rabobank Pensioenfonds. 

Risico’s in kaart gebracht
Doel van het onderzoek was om erachter te komen welke risico’s de deelnemers willen én kunnen nemen voor hun pensioen. De uitkomsten van dit onderzoek geven een beeld van hoe deelnemers kijken naar belangrijke thema’s. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen bij de totstandkoming van het beleggingsbeleid van Rabobank Pensioenfonds. 

Input ook gedeeld met sociale partners
Deze resultaten zijn begin oktober aangeboden aan Rabobank en vakorganisaties. Deze resultaten dienen als inbreng voor de gesprekken van sociale partners (Rabobank en vakorganisaties) over het ontwerp van de toekomstige pensioenregeling die voldoet aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Deze nieuwe regeling moet volgens wetgeving uiterlijk op 1 januari 2028 worden ingevoerd.