Flexioen ondergebracht bij Achmea Pensioenservices

Rabobank Pensioenfonds heeft besloten de administratie van de Flexioen-regeling onder te brengen bij Achmea Pensioenservices (APS). APS voert op dit moment ook al de basispensioenregeling van Rabobank Pensioenfonds uit. De administratieve uitvoering van Flexioen is nu nog uitbesteed aan ABN AMRO Pension Services (AAPS). AAPS heeft in de zomer van 2023 besloten te stoppen met de uitvoering van aanvullende pensioenregelingen. Vanaf 1 april 2024 gaat de administratie van de Flexioen-regeling over naar APS.

De Flexioen-regeling is een vrijwillige aanvullende pensioenregeling voor medewerkers van Rabobank, Obvion, De Lage Landen en BPD Europe. In deze beschikbare premieregeling worden de premies standaard belegd volgens het life cycle principe. Zolang de beleggingsadministratie is ondergebracht bij AAPS kunnen deelnemers ook kiezen om zelf te beleggen. Met de overgang van de beleggingsadministratie naar APS komt deze laatste mogelijkheid te vervallen. Medewerkers die vanaf januari 2024 voor het eerst gebruik willen gaan maken van Flexioen krijgen daarom niet meer de keuze om zelf te gaan beleggen. Verder worden met ingang van 1 april 2024 de huidige drie life cycles in Flexioen vervangen door de standaard life cycle van de basispensioenregeling van Rabobank Pensioenfonds (PR2023). Deelnemers aan de Flexioen-regeling worden met een persoonlijke brief verder geïnformeerd over de wijzigingen.