Geen plek voor Alibaba in duurzame benchmark

Rabobank Pensioenfonds ontwikkelde een eigen duurzame benchmark voor aandelen. Het paste deze meteen toe op bedrijven uit opkomende landen.

Wat betekent het aanpassen opschudden van de aandelenportefeuille voor de beleggingen? Maken olie en gas ook deel uit van de herijking van het duurzame beleggingsbeleid van het pensioenfonds?

In een interview in Pensioen Pro beantwoordt Rabobank Pensioenfonds deze vragen. Er is door Investment Manager Pieter van der Ende en door CIO Karin Merkus, samen met het bestuur hard gewerkt aan deze nieuwe strategie. Pensioen Pro is een nieuws- en informatiebron die zich richt op pensioenprofessionals en institutionele beleggers.

Interview in Pensioen Pro 13 oktober 2021 (pdf)

Over ons beleid