Indexatie per 1 juli 2022

Eind vorig jaar was in het nieuws dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder indexeren in 2022 mogelijk wil maken. Deelnemers vragen zich af wat dit betekent voor de indexatie van onze pensioenregeling.

Hoe is indexatie nu geregeld?
In het huidige pensioenstelsel mogen pensioenfondsen de pensioenen verhogen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%.

Besluit Rabobank Pensioenfonds over indexatie per 1 juli 2022
In juni 2022 beslist het bestuur van Rabobank Pensioenfonds of de pensioenen op 1 juli kunnen worden geïndexeerd. De beleidsdekkingsgraad op 31 december 2021 is 117,2% en ligt boven de vereiste 110%. De verwachting is dan ook dat op 1 juli gedeeltelijk kan worden geïndexeerd. Hoeveel kan worden geïndexeerd is afhankelijk van de ontwikkeling van het CBS-prijsindexcijfer april 2021-april 2022 en de ontwikkelingen op de financiële markten.

Kortom, in juni wordt bekend of de pensioenen van Rabobank Pensioenfonds in 2022 verhoogd kunnen worden. Het bestuursbesluit wordt gepubliceerd op deze website.

Lees meer over ons indexatiebeleid

Wat houdt het voorstel van de staatssecretaris in?
Het voorstel van de staatssecretaris is dat pensioenfondsen vanaf 2022 de pensioenen waarschijnlijk al kunnen indexeren (aanpassen aan de inflatie) vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% in plaats van 110%. Het voorstel voor het eerder indexeren wordt tegelijk met de Wet Toekomst Pensioenen aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dat is naar verwachting in de tweede helft van 2022. Pas als de wet is aangenomen mag een pensioenfonds eventueel gaan rekenen met de 105%.

Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo mag indexeren vanaf 105% alleen als de verwachting is dat de sociale partners de rechten en aanspraken willen overdragen (het zogenoemde invaren) naar een nieuw contract in het nieuwe pensioenstelsel. Als daar duidelijkheid over is, moet het Rabobank Pensioenfonds in de besluitvorming de belangen van alle deelnemers evenwichtig afwegen. Dit kan pas gebeuren nadat de Wet Toekomst Pensioenen definitief is (in de tweede helft van 2022). Hierover volgt meer informatie op deze website in het najaar van 2022.