Nieuwe leden Verantwoordingsorgaan bekend

In februari deden we een oproep aan deelnemers en pensioengerechtigden om zich kandidaat te stellen voor vacatures in ons Verantwoordingsorgaan (VO). We zijn blij aan te kunnen kondigen dat uit meer dan 80 aanmeldingen 8 enthousiaste kandidaten geselecteerd zijn. Het bestuur heeft de volgende kandidaten benoemd per 1 juli 2022:

Actieven

 • Elise van Trigt (31)
 • Erik-Jan van Harn (28)
 • Ronald Edel (49)
 • Sandra Gerth (46)
 • Simone de Bruijn (52)

Pensioengerechtigden

 • Elisabeth Noot-van den Heuvel (64, benoeming gaat in per 1 september 2022)
 • Hans van Lamoen (58)
 • Jos Borsboom (67)
 • De benoemde kandidaten zullen, samen met de zittende leden van het VO die voor een volgende termijn benoemd zijn, de komende 4 jaar het bestuur van het pensioenfonds adviseren over belangrijke beleidsbeslissingen. Het bestuur zal jaarlijks verantwoording aan hen afleggen over het afgelopen jaar. Het VO schrijft over de uitoefening van hun werkzaamheden in het jaarverslag en via verslagen die het VO op deze website publiceert.

  Het bestuur bedankt de vertrekkende VO leden voor hun waardevolle bijdrage en inzet de afgelopen jaren: Alexandra Bolland, Berry van Nieuwkerk, Jan de Wit, Marianne van der Hoek-van der Schee, Rob Wiesman, Rob van der Zanden en Stijn de Bruijn.

  We wensen het VO in de nieuwe samenstelling veel succes!

  Overzicht van alle VO leden