Groen licht voor groene energie

Rabobank Pensioenfonds zet zich in voor duurzaam en verantwoord beleggen met het pensioenvermogen van haar deelnemers. Hierdoor wordt er naast financieel rendement ook een maatschappelijke impact nagestreefd. Onlangs is de omvang van onze investeringen in groene energie verder uitgebreid, door te gaan beleggen in het Achmea IM Climate Infrastructure Fund. Dit nieuwe fonds heeft als doel om de energietransitie in Europa te versnellen, via investeringen in duurzame energie zoals wind, zon en waterkracht.

35% van onze totale beleggingen in infrastructuur is nu ingevuld met groene energieprojecten. Daarbij is sprake van een laag risico, omdat we kiezen voor technologieën die hun waarde al hebben bewezen. De investering sluit ook goed aan bij de wensen van onze deelnemers. Uit de enquête over duurzaam beleggen die vorig jaar is gehouden blijkt dat veel deelnemers positief zijn over beleggingen met een maatschappelijke impact.

Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund heeft de eerste twee investeringen gerealiseerd door aankopen van windparken in Noorwegen en Litouwen. De impact wordt in kaart gebracht door te berekenen hoeveel CO2-uitstoot jaarlijks wordt bespaard ten opzichte van als dezelfde hoeveelheid energie was opgewekt met fossiele brandstoffen. De impactmeting neemt ook mee in hoeverre de materialen die worden gebruikt bij de bouw van bijvoorbeeld windmolens en zonneweides het milieu belasten.

Op onze website leest u meer over de manier waarop het pensioengeld duurzaam en verantwoord wordt belegd.